EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Potilasversio EULAR -suosituksista – Reumahoitajan rooli

Sairaanhoitajan rooli tulehduksellisen reuman hoidossa

Tämä on potilasversio EULAR –suosituksista, jotka koskevat sairaanhoitajan roolia tulehduksellisen reuman hoidossa.

Alkuperäinen artikkeli on saatavissa EULARin kotisivuilta: www.eular.org

van Eijk-Hustings Y, et al. EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis 2012;71(1):13–9. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-200185

Johdanto

Sairaanhoitajilla on tärkeä rooli reumaa sairastavien hoidossa ja hänet potilas tapaa usein vastaanottokäynnillä.

Sairaanhoitajan rooli on muuttunut nykyisissä hoitopaikoissa, joissa sairaanhoitaja saattaa suorittaa joitakin tehtäviä, jotka perinteisesti ovat kuuluneet lääkäreille.

Sairaanhoitajat, joilla on reumakoulutus voivat toteuttaa potilasohjausta ja antaa tukea, antaa nivelinjektioita ja suositella ja määrätä lääkkeitä[1]. Sairaanhoitajan rooli voi kuitenkin olla erilainen eri Euroopan maissa.

EULAR suositukset tuovat esiin lääkäreille, sairaanhoitajille ja potilaille keinoja, joilla parhaiten hoitaa ja hallita sairauksia. EULAR on laatinut sairaanhoitajan roolia koskevat uudet suositukset tulehduksellista reumaa sairastavien hoidossa.

Tulehduksellinen reuma on sairaus, johon liittyy nivelten jäykkyyttä ja kipua, joka johtuu siitä, että immuunijärjestelmä hyökkää kehon omia kudoksia vastaan ja aiheuttaa tulehduksen. Tulehdukselliseen reumaan kuuluu nivelreuma, selkärankareuma ja psoriatriitti.

Lääkärit, sairaanhoitajat, muu hoitohenkilökunta ja potilaat ovat kehittäneet suositukset yhteistyössä. Potilaan mukana olo työryhmässä varmisti sen, että potilaan näkökulma tuli mukaan otetuksi suosituksiin. Suositusten laatijat ottivat huomioon sekä lääketieteellisten että sairaanhoitajien toteuttamien ei-lääketieteellisten toimenpiteiden näytön.

Mitä tiedämme jo nyt?

Sairaanhoitajan rooli on muuttunut vuosien saatossa. Nykyisin sairaanhoitajat, jotka ovat saaneet tehtävään erityisen koulutuksen, pystyvät ottamaan kokonaisvaltaista vastuuta nk. sairaanhoitaja –vetoisella vastaanotolla ja hoitamaan reumaa sairastavia potilaita ja toteuttamaan sairauteen, lääkehoitoon ja lääkkeiden sivuvaikutuksiin liittyvää seurantaa. Lisäksi sairaanhoitajat seuraavat sairauden vaikutuksia päivittäiseen elämään, osallistumiseen ja psyko-sosiaalisiin seurauksiin.

Mitä suositukset sisältävät?

Suosituksia on yhteensä kymmenen. Ensimmäiset kolme koskevat tulehduksellista reumaa sairastavan tarpeita, ja loput seitsemän koskevat sitä miten tällä alueella sairaanhoitajien tulisi toimia ja kouluttautua.

Kukin suositus perustuu saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön ja asiantuntijanäkemykseen. Mitä enemmän tähtiä suosituksessa on sitä vahvempi tieteellinen näyttö sillä on ja sitä tärkeämpää on, että potilas ja lääkäri ja sairaanhoitaja noudattavat sitä.

Yksi tähti (*) tarkoittaa heikkoa suositusta, jonka tieteellinen näyttö on rajallinen.

Kaksi tähteä (**) tarkoittaa heikkoa suositusta, josta on jonkin verran tieteellistä näyttöä.

Kolme tähteä (***) tarkoittaa vahvaa suositusta, josta on jonkin verran tieteellistä näyttöä.

Neljä tähteä (****) tarkoittaa vahvaa suositusta, josta on paljon tieteellistä näyttöä.

Suositukset tulehduksellista reumaa sairastavan potilaan ja hoitajan yhteistyölle

  • Tulehduksellista reumaa sairastavan tulisi voida keskustella sairaanhoitajan kanssa saadakseen ohjausta sairaudesta ja sen hoidosta. ****

Potilasohjaus on prosessi, joka auttaa tulemaan toimeen sairauden kanssa, ja hoitamaan itseään paremmin. Ohjauksesi voisi sisältää sivuvaikutuksiin ja komplikaatioihin liittyvää tietoa ja seurantaa, joka voi auttaa sinua ymmärtämään miksi on tärkeää ottaa lääkkeet säännöllisesti.

Siihen voi kuulua myös ei-lääkkeellisen hoidon tärkeys, kuten fysioterapia, tai keinoja miten voit hoitaa itseäsi ja sairauttasi. Sairaanhoitajan antama potilasohjaus on usein tehokkaampaa kuin lääkärin antama ohjaus.

  • Tulehduksellista reumaa sairastavan tulisi voida saada sairaanhoitajan konsultaatio, koska se voi parantaa vuorovaikutusta ja tyytyväisyyttä. ****

Sairaanhoitajilla on usein hyvät vuorovaikutustaidot ja pitävät huolta potilaista, joita he hoitavat. Tämä voi parantaa tyytyväisyyttäsi saamaasi hoitoon.

  • Tulehduksellista reumaa sairastavalla potilaalla tulisi olla mahdollisuus puhelinkonsultaatioon saadakseen tukea. *

Tulehduksellinen reuma voi olla ennustamaton, ja joskus voi olla tarve saada pikaisesti neuvoa ja tukea. Sairaanhoitajan puhelinvastaanotto voi tarjota avun sekä yksittäisessä tilanteessa että jatkuvana hoitona ja seurantana.

Sairaanhoitajan koulutusta ja työtä koskevat suositukset

  • Sairaanhoitajan tulisi olla mukana tulehduksellisen reuman hoidossa oireiden vähentämiseksi ja hoitotulosten parantamiseksi. ****

Hyvin koulutettu sairaanhoitaja voi huomata varhaisen reuman, tehdä lähetteitä, ja kirjoittaa lääkemääräyksiä[2]. Sairaanhoitajan seurannassa olevilla tulehduksellista reumaa sairastavilla potilailla saattaa olla vähemmän kipua ja uupumusta kuin niillä, jotka ovat lääkärin seurannassa.

  • Sairaanhoitajan tulisi havaita potilaan ahdistuneisuus ja masentuneisuus. ****

Tulehduksellista reumaa sairastava voi herkemmin kärsiä ahdistuneisuudesta ja masennuksesta, ja se voi vaikuttaa päivittäiseen elämään. Kaikkien sairaanhoitajien tulisi havaita, jos sinulla on vaikeuksia tulla toimeen sairauden kanssa. Mahdollisuus puhua sairaanhoitajalle voi auttaa sinua hoitamaan sairauttasi paremmin. Jotkut sairaanhoitajat voivat antaa myös ohjausta tarvittaessa.

  • Sairaanhoitajan tulisi auttaa tulehduksellista reumaa sairastavaa selviämään sairautensa kanssa ja saavuttamaan hallinnan tunne ja voimaantumaan.*

Hallitset todennäköisemmin sairauttasi paremmin, jos sinulla on tunne, että sinulla on oikeat keinot saavuttaa tavoitteesi. Reumahoitaja voi auttaa sinua parantamaan hallinnan tunnettasi tukemalla ja antamalla tietoa. Näin pystyt paremmin luottamaan itseesi.

  • Sairaanhoitajan antaman hoidon tulee perustua oman sairaalan ja oman maan ohjeisiin ja suosituksiin. *

Suositukset on kirjoitettu tutkimuksen ja näytön perusteella. Suositukset antavat lääkäreille ja sairaanhoitajalle joukon erilaisia vaihtoehtoja potilaan hoitamiseksi.

Käytössä olevat ohjeet ovat yksityiskohtainen tapa, joilla lääkärien ja sairaanhoitajien tulisi hoitaa potilaita. Ohjeiden pitäisi taata kaikille samanlainen hoito.

Noudattamalla ohjeita ja suosituksia voidaan varmistaa tulehduksellista reumaa sairastavalle potilaalle yhtenäinen ja turvallinen hoito.

  • Sairaanhoitajien tulisi parantaa ja ylläpitää tietojaan ja taitojaan jatkuvalla koulutuksella.*

Sairaanhoitajilla on paljon erilaisia tehtäviä – potilasohjauksesta ja neuvonnasta lääkemääräyksiin, injektioihin ja hoidon seurantaan. Se, miten hyvin sairaanhoitaja on koulutettu kuhunkin tehtävään, vaikuttaa siihen miten hyvin potilas voi.

Varmistaakseen että heillä on ajantasainen tieto, sairaanhoitajien tulisi saada jatkuvasti koulutusta ja tietoa.

  • Sairaanhoitajia tulisi rohkaista laajentamaan työnkuvaa sen jälkeen, kun on saanut asianmukaisen koulutuksen kansallisten säädösten mukaisesti.*

Antamalla sairaanhoitajille laajempia rooleja hyötyvät sekä sairaanhoitajat että heidän hoitamansa potilas. Laajennettu rooli voi lisätä sairaanhoitajan työtyytyväisyyttä. Potilaan arvostavat usein saamaansa hoitoa, kun sairaanhoitajalla on taitoja ottaa huomioon hoidon kaikki osa-alueet.

Sairaanhoitajia tulisi rohkaista ottamaan näitä rooleja, jos heillä on oikeat taidot.

  • Sairaanhoitajien tulisi toteuttaa interventioita ja hoidon seurantaa kustannussäästöjen vuoksi.**

Hoitajavetoinen vastaanotto tai puhelinneuvonta voi säästä rahaa, sekä vähentää aikaa, joka menisi seurantakäynnin odottamiseen.

Yhteenveto

Suositusten mukaan on tärkeää, että sairaanhoitaja on mukana tulehduksellista reumaa sairastavan potilaan hoidossa. Suositukset myös korostavat miten tärkeää tulehduksellista reumaa sairastavan potilaan hoitoa toteuttavan sairaanhoitajan koulutus on – joillakin osa-alueilla tässä asiassa on kehitettävää.

Jos sinulla on mahdollisuus päästä reumahoitajakoulutuksen saaneen sairaanhoitajan vastaanotolle, voit tehdä yhteistyötä sairautesi hoidossa ja saada parhaat mahdolliset hoitotulokset.

Jos sinulla on tulehduksellinen reuma, nämä suositukset antavat tietoa siitä, mitä voit odottaa hoitaja-vetoiselta vastaanotolta tai reumahoitajalta.

Jos sinulla on kysyttävää tai olet huolestunut sairaudestasi tai lääkehoidostasi, sinun tulisi keskustella siitä hoidostasi vastaavan hoitohenkilökunnan kanssa.

 

 

 

 

[1] Suomessa sairaanhoitajan nk. rajattu lääkkeen määräämisoikeus perustuu lakiin (L1088/2010) eikä koske reumatologian lääkehoitoa.

[2] Suomessa sairaanhoitajan nk. rajattu lääkkeen määräämisoikeus perustuu lakiin (L1088/2010) eikä koske reumatologian lääkehoitoa.

 

Tagged , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *