EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Potilasversio EULAR -suosituksista -Potilasohjaus

Tulehduksellista reumaa sairastavan ohjaus

Johdanto

Potilasohjaus on suunnitelmallinen vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi, joka on suunniteltu tukemaan ja mahdollistamaan potilaan selviytymistä tulehduksellisen reuman kanssa ja saavuttamaan paras mahdollinen terveydentila ja hyvinvointi.

Potilasohjauksen toimintoihin kuuluu apu ja ohjaus terveelliseen elämään ja terveenä säilymiseen. Ohjauksen saaminen auttaa ihmisiä hoitamaan omaa sairauttaan ja säilyttämään paremmin terveytensä ja hyvinvointinsa.

 EULAR suositukset antavat lääkäreille ja potilaille tietoa parhaista sairauden hoitokeinoista ja sairauden hallinnasta.

EULAR on julkaissut vuonna 2015 suositukset tulehduksellista reumaa sairastavien ohjaukseen.

Tulehduksellinen reuma on joukko sairauksia, joissa nivelet tulevat jäykiksi ja kivuliaiksi, koska immuunijärjestelmä hyökkää omia kudoksia vastaan ja aiheuttaa tulehduksen. Keskeiset sairaudet ovat nivelreuma, selkärankareuma ja psoriartriitti.

Lääkärit, sairaanhoitajat, hoitohenkilökunta ja potilaat ovat yhteistyössä kehittäneet nämä suositukset. Potilaan mukana oleminen työryhmässä varmisti sen, että potilaan näkökulma tuli mukaan suosituksiin.

Suosituksen laatijat hakivat näyttöä erityisesti siitä, millaista potilasohjausta on saatavissa, kuka sen toteuttaa ja miten se toteutetaan. He myös etsivät näyttöä siitä, miten hyvin potilasohjaus toimii.

Mitä jo tähän mennessä tiedetään?

Potilasohjaus –käsite on muuttunut vuosien kuluessa. Aikaisemmin potilasohjaus tarkoitti lääkärin antamaa tietoa, jonka potilas passiivisena otti vastaan. Nykyisin potilasohjaus tarkoittaa enemmän kuin vain tiedon antamista, ja potilaita rohkaistaan osallistumaan hoitoaan koskeviin päätöksiin enemmän. Potilasohjaus voi parantaa potilaan tietoa ja mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa.

Mitä suositukset sisältävät?

Suosituksissa on kaksi pääperiaatetta. Ensinnäkin potilasohjauksen tulisi olla vuorovaikutusprosessi, joka on suunniteltu tukemaan reumaa sairastavia sairauden hallinnassa ja parantamaan terveyttään ja elämänlaatua.

Toisekseen oleellista on vuorovaikutus ja jaettu päätöksenteko. Tämä tarkoittaa sitä, että potilaalla tulee olla sanavaltaa hoitoa ja sairauden hallintaa koskevissa asioissa ja heitä tulee rohkaista ottamaan vastuuta päätöksenteosta lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa.

Suosituksia on yhteensä kahdeksan. Jokainen perustuu saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön tai asiantuntijamielipiteeseen. Mitä enemmän tähtiä suosituksessa on sitä vahvempi näyttö sillä on ja sitä tärkeämpää on että sinä ja lääkärisi noudatatte sitä.

Yksi tähti (*) tarkoittaa heikkoa suositusta, jonka tieteellinen näyttö on rajallinen.

Kaksi tähteä (**) tarkoittaa heikkoa suositusta, josta on jonkin verran tieteellistä näyttöä.

Kolme tähteä (***) tarkoittaa vahvaa suositusta, josta on jonkin verran tieteellistä näyttöä.

Neljä tähteä (****) tarkoittaa vahvaa suositusta, josta on paljon tieteellistä näyttöä.

 

Suositus 1. Potilasohjauksen tulisi olla osa tavanomaista tulehduksellista reumaa sairastavan potilaan hoitoa.****

Tämä varmistaa, että ymmärrät sairauttasi ja olet mukana hoidossa ja hoitoa koskevassa päätöksenteossa. Potilas, joka on saanut tietoa, pystyy todennäköisemmin hoitamaan sairauttaan.

Suositus 2. Potilasohjausta tulee tarjota enemmän kuin yhden kerran.**

Potilasohjausta tulee saada diagnoosin tekovaiheessa sekä aina lääkehoidon muuttuessa, terveydentilan tai henkilökohtaisten tarpeiden muuttuessa.

Suositus 3. Ohjauksen sisältö ja tapa tulee suunnitella potilaan tarpeisiin.****

Potilasohjauksen tulisi perustua henkilökohtaisiin tarpeisiin ja odotuksiin. Jotkut potilaat tahtovat tietää enemmän sairauden hoitoon liittyvistä asioista.

Suositus 4. Potilasohjausta voidaan tarjota monella eri tavalla. ****

Jotkut hyötyvät paremmin henkilökohtaisesta ohjauksesta, kun taas toiset oppivat parhaiten ryhmässä tai online –ohjauksessa, johon liittyy lisätukea. Tarvitaan mahdollisesti myös puhelinneuvontaa tai kirjallista materiaalia.

Suositus 5. Potilasohjauksen tulee perustua teoriaan ja tieteelliseen näyttöön. ****

Joku ohjaus voi perustua joko tieteelliseen näyttöön tai ohjausta koskevaan teoriaan. Jotkut voivat taas perustua muinaisiin käytäntöihin kuten joogaan ja meditaatioon. Kaikkien tarkoituksena on parantaa hyvinvointia.

Suositus 6. Potilasohjausta tulee arvioida.*

Potilasohjauksen toteutusta tulee arvioida. Arviointi tulee kohdistaa asioihin, jotka liittyvät ohjauksen tavoitteisiin.

Suositus 7. Potilasohjausta tulee tarjota monen eri hoitohenkilökunnan toimesta, esim. työryhmässä toimivien lääkäreiden, sairaanhoitajien, psykologien, fysioterapeuttien ja/tai koulutetun potilaskouluttajan toimesta. **

On tärkeää, että ohjausta antavat ovat saaneet koulutuksen asianmukaisiin menetelmiin.

Suositus 8. Potilasohjausta toteuttavien tulisi olla koulutettuja ja ylläpitää tietojaan ja taitojaan.**

On tärkeää, että potilasohjausta antava on saanut koulutuksen ja valmennuksen ja että hänellä on oikeaa tietoa ja taitoja antaa korkeatasoista ohjausta.

Kaiken kaikkiaan, suositusten mukaan on tärkeää, että potilas, lääkäri ja hoitohenkilökunta toimivat yhdessä sairauden hoidossa, jotta saataisiin parhaat tulokset hoidosta.

Jos sinulla on tulehduksellinen reuma, nämä suositukset antavat sinulle joitakin ohjeita siitä mitä voit odottaa potilasohjaukselta. Jos sinulla on kysymyksiä tai olet huolissasi sairaudesta tai lääkehoidostasi, sinun tulisi keskustella lääkärisi tai hoitoon osallistuvan henkilökunnan kanssa asiasta.

Tämä on potilasversio EULAR –suosituksista tulehduksellisen reuman potilasohjaukseen. Alkuperäinen artikkeli on saatavissa EULAR –organisaation kotisivuilta www.eular.org

Zangi HA, et al. EULAR recommendations for patient education for people with inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis 2015;74(6):954–62. doi:10.1136/annrheumdis-2014-206807

Alkuperäinen englanninkielinen potilasversio on saatavissa seuraavasta linkistä: https://www.eular.org/myUploadData/files/Lay_Ann_Rheumatism_1.12.2017.pdf

 

 

Tagged , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *