EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

Suosituksista päätöksentekoon

”Hoitovaihtoehtojen valinnassa päätöksenteko on joskus potilaalle emotionaalisesti ja kognitiivisesti vaativa vaihe. Vaihtoehtoja on mahdollisesti useita ja niillä voi olla myös negatiivisia seurauksia itselle ja läheisille. Myös hoitovaihtoehtoja tulee lisää kaiken aikaa, hoidot saattavat olla monimutkaisia, potilaat elävät kauemmin ja heillä on erilaisia…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

Reumahoitajan rooli – potilaiden, sairaanhoitajien ja reumatologien näkemykset

Vuoden 2018 aikana on julkaistu reumahoitajan roolia koskevien suositusten yksimielisyyttä ja soveltamista koskevat tutkimukset sekä Suomen että Pohjoismaiden osalta. Tulokset perustuvat potilaiden, sairaanhoitajien ja reumatologien näkemyksiin. Keskeinen viesti nyt julkaistujen tutkimusten mukaan on laaja yksimielisyys suosituksista sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa sekä…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

Sairaanhoitajan rooli tulehduksellisen reuman hoidossa. EULAR-suositukset, yksimielisyys ja soveltaminen Suomessa ja Pohjoismaissa

EULAR on julkaissut suositukset, jotka koskevat sairaanhoitajan roolia tulehduksellisen reuman hoidossa (van Eijk-Hustings ym. 2012). Suosituksiin liittyvä yksimielisyys on ollut aikaisemmin tehdyn tutkimuksen (van Eijk-Hustings 2014) mukaan korkea, mutta soveltaminen alhaisempaa eri Euroopan maissa sekä USA:ssa. Tutkimuksessa oli mukana sairaanhoitajia (n=967) 23…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

EULAR  -suositukset tulehdukselliseen reumaan ja nivelrikkoon liittyvän kivun hoitoon

Ensimmäiset hoitohenkilökunnalle tarkoitetut EULAR -suositukset tulehduksellista reumaa ja nivelrikkoa sairastavan potilaan kivun hoitoon on julkaistu maaliskuussa 2018. Suosituksiin sisältyy työryhmän asiantuntijanäkemykseen perustuvat yleiset periaatteet ja hoidon tarpeen arviointi. Suositukset perustuvat systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (n=186) kipuun vaikuttavista hoidoista. Kunkin suosituksen yhteydessä on lisäksi tuotu…

Jatka lukemista

Reumahoitotyö

Tarvitaanko remission kriiteereihin paradigman muutos?

Ferreira (2018a) on tiiminsä kanssa haastanut pohtimaan pitäisikö tulehduksellisen reuman remission kriteereitä pohtia uudelleen. Remission arviointiin kuuluu EULAR –suositusten mukaan nivelten tulehduksesta kertovat tekijät (SJC28, TJC28), CRP sekä yleisvointi (VAS 0-10). Tutkijat perustavat haasteensa tuloksilla, joita he ovat saaneet tutkiessaan remissiota 309…

Jatka lukemista

Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Potilasohjauksen vaikutukset

Stenberg ym. (2016, 2018) ovat julkaisseet kaksi katsausta pitkäaikaissairauksia sairastavien potilasohjaukseen liittyvistä hyödyistä ja haasteista sekä taloudellisista vaikutuksista. Ohjauksen tuloksena oireet vaivasivat vähemmän, tietoisuus omasta terveydestä vahvistui, oman hoidon hallinta (self-management) parani, sai vertaistukea ja lisäksi tuloksena oli oppimista ja toivoa (Stenberg…

Jatka lukemista

Fibromyalgia, Merit Corner

Miehetkin sairastavat fibromyalgiaa

  TtT Merja Sallinen on väitellyt 2012 fibromyalgiaa sairastavien naisten elämänkokemuksista ja koetusta toimintakyvystä. Hän on ollut vuonna 2017 Oslon yliopistossa tutkijana Marie Curie rahoituksen turvin ja tutkinut sinä aikana fibromyalgiaa sairastavien miesten kokemuksia. Lisäksi hän oli kehittämässä kuntoutusinterventiota paikallisessa reumasairaalassa. Vuoden…

Jatka lukemista

Työhyvinvointi

Työn merkityksellisyys – käsite ja mittaaminen

Työn merkityksellisyyttä ja merkityksellistä työtä on määritelty eri tavoin ja tutkittu erilaisin menetelmin aktiivisesti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Käsitteen käyttö monissa eri konteksteissa, sen epämääräisyys ja mittaaminen usealla eri tavalla vaikeuttaa tulosten vertailtavuutta ja ymmärrystä sekä käsitteestä itsestään että sen yhteyksistä. Tutkimustyössä…

Jatka lukemista

Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Osaamisella kohti potilaskeskeistä hoitoa

  Terveydenhuollon kustannukset, asiakkaiden lisääntyneet odotukset palvelujen laatuun ja saatavuuteen sekä samanaikaisesti vähenevät voimavarat ovat tuoneet uusia haasteita, joihin ratkaisuna on esitetty mm. osaamisen lisäämistä ja entistä tarkemmin potilaiden tarpeisiin perustuvaa hoitoa. Tuki- ja liikuntaelin sairauksia sairastavien terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuteen, määrään ja…

Jatka lukemista

Työhyvinvointi

Terveen organisaation uudet tulokulmat

Organisaatioiden kehittämisen taustalla on ollut vuosikymmenet monia koulukuntia, joissa kaikissa on lähtökohtaisesti taustalla kaksi periaatetta. Organisaatioissa tulee ottaa huomioon ihmisen inhimilliset tarpeet – oppia ja kehittyä kaikessa toiminnassa, jossa ihminen on  mukana, etenkin työssä. Toinen periaate on jatkuva kasvu ja tuottavuuden lisääntyminen niissä…

Jatka lukemista