Esittely

TAVOITE

•  Tukea näyttöön perustuvaa reumahoitotyötä

TARKOITUS

•  Julkaista ajankohtaisia tutkimustuloksia ja katsauksia reumahoitotyön eri osa-alueista
•  Raportoida reumahoitotyön suosituksia

TAUSTA

Tämän blogin tavoitteena on parantaa tutkimustulosten saavutettavuutta tuottamalla tuoreita tutkimusuutisia lyhyesti suomenkielellä. Tavoitteena on poistaa reumahoitajien kokemia tutkimustiedon käytön esteitä. Tarkoitus on myös herättää keskustelua tutkimustiedon ja näyttöön perustuvien suositusten ja käytännön välisestä kuilusta laajemmin.

Aikaisempien tutkimusten mukaan reumahoitajat eivät hae aktiivisesti tietoa tieteellisistä julkaisuista johtuen osaksi (Neherin ym. 2014; Gerrish & Clayton 2004; Nutley, Walter & Davies, 2007) ajanpuutteesta ja osaksi siitä, että tieteelliset julkaisut ovat pitkiä ja vieraalla kielellä kirjoitettuja (Neherin ym. 2014). Sairaanhoitajat luottavat päätöksenteossa omaan käytännön kokemukseensa, peruskoulutukseensa, ja työtovereiden kanssa käytyjen keskustelujen epäviralliseen tietoon sen sijaan, että konsultoisivat tutkijoita (Neherin ym. 2014).

Reumahoitajan työ on asiantuntijasairaanhoitajan työtä, jossa vaaditaan erityistä asiantuntijuutta ja käytännön kokemusta. Epävirallinen opiskelu ei kuitenkaan riitä pätevyyden saavuttamiseksi, niin että pystyisi toimimaan tietoon perustuen, tehokkaasti, harkitusti, strategisesti ja reflektiivisesti eri tilanteissa (Svensson, Ellström & Åberg 2004; Neherin ym. 2014 mukaan).
Blomkalns ym. (2007) ovat tuoneet esiin, että suositusten laatijat edustavat yleensä akateemista maailmaa ja perustavat suosituksensa tieteellisen tutkimuksen näyttöön, mutta eivät ota huomioon todellisen elämän tekijöitä akateemisen maailman ulkopuolella, missä näyttöön perustuvien suositusten hyödyt pitäisi tulla todeksi. Tämän blogin yksi tarkoitus on siksi herättää keskustelua tekijöistä, jotka auttavat ja edistävät tai estävät ja/tai vaikeuttavat suositusten noudattamista. Näyttöön perustuva tutkimustyö kaipaa myös arjen tutkimista ja niiden parhaiden käytäntöjen löytämistä, joita tutkimustyö ei ole tavoittanut.

Toivon tutkimustulosten tukevan hoitotyön kehittämistä, ja herättävän tutkimuksen ja käytännön välistä keskustelua.

Marja Leena Kukkurainen, TtT, erikoissairaanhoitaja

LÄHTEET

Neher M, Ståhl C, Ellström P-E & Nilsen P. Knowledge Sources for Evidence-Based Practice in Rheumatology Nursing. Clinical Nursing Research 2015, 24(6) 661-679.

SEURAA