Työhyvinvointi

Työn merkityksellisyys – käsite ja mittaaminen

Työn merkityksellisyyttä ja merkityksellistä työtä on määritelty eri tavoin ja tutkittu erilaisin menetelmin aktiivisesti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Käsitteen käyttö monissa eri konteksteissa, sen epämääräisyys ja mittaaminen usealla eri tavalla vaikeuttaa tulosten vertailtavuutta ja ymmärrystä sekä käsitteestä itsestään että sen yhteyksistä. Tutkimustyössä…

Jatka lukemista

Työhyvinvointi

Terveen organisaation uudet tulokulmat

Organisaatioiden kehittämisen taustalla on ollut vuosikymmenet monia koulukuntia, joissa kaikissa on lähtökohtaisesti taustalla kaksi periaatetta. Organisaatioissa tulee ottaa huomioon ihmisen inhimilliset tarpeet – oppia ja kehittyä kaikessa toiminnassa, jossa ihminen on  mukana, etenkin työssä. Toinen periaate on jatkuva kasvu ja tuottavuuden lisääntyminen niissä…

Jatka lukemista

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin ja terveenä säilymisen salaisuus

”Aron Antonovskyn (1923– 1994) luomaa salutogeenista eli terveyslähtöistä teoriaa voidaan soveltaa työhyvinvointiin. Teorian keskeiset käsitteet ovat koherenssintunne ja voimavarat. Näiden avulla voi saada ymmärryksen niihin tekijöihin ja prosesseihin, joiden avulla terveys ja työhyvinvointi rakentuvat. Oleellista on ymmärtää teorian perussanoma työhyvinvoinnin edistämisessä: Se…

Jatka lukemista