Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Potilasohjauksen vaikutukset

Stenberg ym. (2016, 2018) ovat julkaisseet kaksi katsausta pitkäaikaissairauksia sairastavien potilasohjaukseen liittyvistä hyödyistä ja haasteista sekä taloudellisista vaikutuksista. Ohjauksen tuloksena oireet vaivasivat vähemmän, tietoisuus omasta terveydestä vahvistui, oman hoidon hallinta (self-management) parani, sai vertaistukea ja lisäksi tuloksena oli oppimista ja toivoa (Stenberg…

Jatka lukemista

Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Osaamisella kohti potilaskeskeistä hoitoa

  Terveydenhuollon kustannukset, asiakkaiden lisääntyneet odotukset palvelujen laatuun ja saatavuuteen sekä samanaikaisesti vähenevät voimavarat ovat tuoneet uusia haasteita, joihin ratkaisuna on esitetty mm. osaamisen lisäämistä ja entistä tarkemmin potilaiden tarpeisiin perustuvaa hoitoa. Tuki- ja liikuntaelin sairauksia sairastavien terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuteen, määrään ja…

Jatka lukemista

Merit Corner, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Sydämen asialla

Tulehduksellista reumaa sairastavien sydän- ja verisuonitautien riskien hoitoon on julkaistu ensimmäiset suositukset vuonna 2010 Peters ym. 2010) ja päivitetty 2016 (Agca ym. 2016). Näiden EULAR (the European League Against Rheumatism) – järjestön suositusten mukaan nivelreumaa tulee pitää tilana, johon liittyy korkeat sydän-…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

REUMAHOITAJAN ROOLI TULEHDUKSELLISEN REUMAN HOIDOSSA

Hoitotyön eurooppalaiset suositukset nivelreumaa sairastavan hoitotyön on laadittu EULAR (The European League Against Rheumatism) –työryhmän ja -apurahan turvin. Työryhmään osallistui 26 eri puolilta Eurooppaa olevaa reumahoitotyön asiantuntijaa, tutkijaa, potilasta, lääkäriä tai epidemiologia. Työryhmän tavoitteena oli kehittää suositukset ja tunnistaa reumahoitotyön tutkimustehtäviä ja…

Jatka lukemista

Reumahoitotyö

Reumahoitajan tarjoama hoito on tehokasta, hyväksyttävää ja turvallista verrattuna muihin malleihin

Garner ym. (2017) ovat julkaisseet systemaattisen kirjallisuuskatsauksen reumahoitajan vastaanottomallin  vaikutuksista hoidon laatuun. Reumahoitajajohtoinen malli (NLC – Nurse led care) tarkoittaa hoitoa, jossa pääasiallinen potilaan hoidon seurantavastuu on reumahoitajalla. Tässä katsauksessa on mukana tutkimukset, joissa on kyse tulehduksellista reumaa sairastavien hoidosta. Mukana katsauksessa…

Jatka lukemista

Reumahoitotyö

Kuntoutujan asettamat tavoitteet kuntoutuksen alussa ja lopussa

Bergal ym. (2017) ovat tutkineet millaisia tavoitteita reumaa sairastava kuntoutuja asettaa kuntoutusjaksolle kuntoutuksen alussa sekä lopussa ja selvittivät ovatko tavoitteet muuttuneet jakson aikana. Tutkimuksessa oli mukana 52 kuntoutujaa (RA, PsA, OA, SLE), jotka haastateltiin motivoivan haastattelumenetelmän avulla. Mukana oli kuntoutujia yhteensä kuudesta…

Jatka lukemista

Reumahoitotyö

Blogin sisältö

Tavoite Tukea näyttöön perustuvaa reumahoitotyötä Tarkoitus Julkaista ajankohtaisia tutkimustuloksia ja katsauksia reumahoitotyön eri osa-alueista Raportoida reumahoitotyön suosituksia Tausta   Blogin sisältö perustuu keskeisiin reumahoitotyön osa-alueisiin, kuten reumahoitajan rooli, potilasohjaus, hoitoon sitoutuminen, fibromyalgia ja näyttöön perustuvat suositukset. Lisäksi yksi teema-alue koskee työhyvinvointia, jossa…

Jatka lukemista