BLOGI, Reumahoitotyö

Reumahoitaja – laajavastuisen hoitotyön kehitysvaiheet

Sairaanhoitajarooli reumatautien erikoisalalla on kehittynyt lääketieteellisen erikoisalan kanssa käsikädessä. Reumahoitaja on tuotu esiin ensimmäisen kerran jo 1960 -luvulla ja roolin kehittyminen jatkuu edelleen kansainvälisesti. 1970 -luvulla sairaanhoitajan rooli oli lääketutkimuksissa ja potilaan ohjaus oli tällöin merkittävässä roolissa. Englannissa perustettiin ensimmäiset sairaanhoitajajohtoiset klinikat…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

HOITOHENKILÖKUNNAN YLEISET YDINOSAAMISALUEET REUMASAIRAUKSIEN HOIDOSSA

Sairaanhoitajan roolia reumahoitotyössä koskevissa EULAR-suosituksissa tuodaan esiin yhtenä tutkimus ja kehittämiskohteena jatkuvan koulutuksen tarve, profiilin nosto eri tasoisissa koulutuksissa sekä tarve määritellä millaista osaamista tulisi koulutuksen eri tasoilla olla (1). Nyt EULAR on julkaissut suosituksensa jatkokoulutuksen ydinosaamisalueiksi terveydenhuollon ammattilaisille, joihin suosituksissa luetaan…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVIÄ KOSKEVAT EULAR – SUOSITUKSET 2019

Reumahoitotyöhön on julkaistu vuonna 2012 näyttöön perustuvat suositukset sairaanhoitajan roolista tulehduksellista reumaa sairastavien hoidossa. Uuden tutkimusnäytön perusteella suositukset on päivitetty kansainvälisessä asiantuntijaryhmässä vuoden 2018 aikana ja julkaistu kesällä 2019. Ensimmäisistä reumahoitajan tehtäviä koskevista EULAR -suosituksista vuodelta 2012 (1) ollaan tehtyjen tutkimusten mukaan…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Potilasversio EULAR -suosituksista -Potilasohjaus

Tulehduksellista reumaa sairastavan ohjaus Johdanto Potilasohjaus on suunnitelmallinen vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi, joka on suunniteltu tukemaan ja mahdollistamaan potilaan selviytymistä tulehduksellisen reuman kanssa ja saavuttamaan paras mahdollinen terveydentila ja hyvinvointi. Potilasohjauksen toimintoihin kuuluu apu ja ohjaus terveelliseen elämään ja terveenä säilymiseen. Ohjauksen saaminen auttaa…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Potilasversio EULAR -suosituksista – Reumahoitajan rooli

Sairaanhoitajan rooli tulehduksellisen reuman hoidossa Tämä on potilasversio EULAR –suosituksista, jotka koskevat sairaanhoitajan roolia tulehduksellisen reuman hoidossa. Alkuperäinen artikkeli on saatavissa EULARin kotisivuilta: www.eular.org van Eijk-Hustings Y, et al. EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

Suosituksista päätöksentekoon

”Hoitovaihtoehtojen valinnassa päätöksenteko on joskus potilaalle emotionaalisesti ja kognitiivisesti vaativa vaihe. Vaihtoehtoja on mahdollisesti useita ja niillä voi olla myös negatiivisia seurauksia itselle ja läheisille. Myös hoitovaihtoehtoja tulee lisää kaiken aikaa, hoidot saattavat olla monimutkaisia, potilaat elävät kauemmin ja heillä on erilaisia…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

Reumahoitajan rooli – potilaiden, sairaanhoitajien ja reumatologien näkemykset

Vuoden 2018 aikana on julkaistu reumahoitajan roolia koskevien suositusten yksimielisyyttä ja soveltamista koskevat tutkimukset sekä Suomen että Pohjoismaiden osalta. Tulokset perustuvat potilaiden, sairaanhoitajien ja reumatologien näkemyksiin. Keskeinen viesti nyt julkaistujen tutkimusten mukaan on laaja yksimielisyys suosituksista sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa sekä…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

Sairaanhoitajan rooli tulehduksellisen reuman hoidossa. EULAR-suositukset, yksimielisyys ja soveltaminen Suomessa ja Pohjoismaissa

EULAR on julkaissut suositukset, jotka koskevat sairaanhoitajan roolia tulehduksellisen reuman hoidossa (van Eijk-Hustings ym. 2012). Suosituksiin liittyvä yksimielisyys on ollut aikaisemmin tehdyn tutkimuksen (van Eijk-Hustings 2014) mukaan korkea, mutta soveltaminen alhaisempaa eri Euroopan maissa sekä USA:ssa. Tutkimuksessa oli mukana sairaanhoitajia (n=967) 23…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

EULAR  -suositukset tulehdukselliseen reumaan ja nivelrikkoon liittyvän kivun hoitoon

Ensimmäiset hoitohenkilökunnalle tarkoitetut EULAR -suositukset tulehduksellista reumaa ja nivelrikkoa sairastavan potilaan kivun hoitoon on julkaistu maaliskuussa 2018. Suosituksiin sisältyy työryhmän asiantuntijanäkemykseen perustuvat yleiset periaatteet ja hoidon tarpeen arviointi. Suositukset perustuvat systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (n=186) kipuun vaikuttavista hoidoista. Kunkin suosituksen yhteydessä on lisäksi tuotu…

Jatka lukemista

Reumahoitotyö

Tarvitaanko remission kriiteereihin paradigman muutos?

Ferreira (2018a) on tiiminsä kanssa haastanut pohtimaan pitäisikö tulehduksellisen reuman remission kriteereitä pohtia uudelleen. Remission arviointiin kuuluu EULAR –suositusten mukaan nivelten tulehduksesta kertovat tekijät (SJC28, TJC28), CRP sekä yleisvointi (VAS 0-10). Tutkijat perustavat haasteensa tuloksilla, joita he ovat saaneet tutkiessaan remissiota 309…

Jatka lukemista