EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Potilasversio EULAR -suosituksista -Potilasohjaus

Tulehduksellista reumaa sairastavan ohjaus Johdanto Potilasohjaus on suunnitelmallinen vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi, joka on suunniteltu tukemaan ja mahdollistamaan potilaan selviytymistä tulehduksellisen reuman kanssa ja saavuttamaan paras mahdollinen terveydentila ja hyvinvointi. Potilasohjauksen toimintoihin kuuluu apu ja ohjaus terveelliseen elämään ja terveenä säilymiseen. Ohjauksen saaminen auttaa…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Potilasversio EULAR -suosituksista – Reumahoitajan rooli

Sairaanhoitajan rooli tulehduksellisen reuman hoidossa Tämä on potilasversio EULAR –suosituksista, jotka koskevat sairaanhoitajan roolia tulehduksellisen reuman hoidossa. Alkuperäinen artikkeli on saatavissa EULARin kotisivuilta: www.eular.org van Eijk-Hustings Y, et al. EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

EULAR  -suositukset tulehdukselliseen reumaan ja nivelrikkoon liittyvän kivun hoitoon

Ensimmäiset hoitohenkilökunnalle tarkoitetut EULAR -suositukset tulehduksellista reumaa ja nivelrikkoa sairastavan potilaan kivun hoitoon on julkaistu maaliskuussa 2018. Suosituksiin sisältyy työryhmän asiantuntijanäkemykseen perustuvat yleiset periaatteet ja hoidon tarpeen arviointi. Suositukset perustuvat systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (n=186) kipuun vaikuttavista hoidoista. Kunkin suosituksen yhteydessä on lisäksi tuotu…

Jatka lukemista

Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Potilasohjauksen vaikutukset

Stenberg ym. (2016, 2018) ovat julkaisseet kaksi katsausta pitkäaikaissairauksia sairastavien potilasohjaukseen liittyvistä hyödyistä ja haasteista sekä taloudellisista vaikutuksista. Ohjauksen tuloksena oireet vaivasivat vähemmän, tietoisuus omasta terveydestä vahvistui, oman hoidon hallinta (self-management) parani, sai vertaistukea ja lisäksi tuloksena oli oppimista ja toivoa (Stenberg…

Jatka lukemista

Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Osaamisella kohti potilaskeskeistä hoitoa

  Terveydenhuollon kustannukset, asiakkaiden lisääntyneet odotukset palvelujen laatuun ja saatavuuteen sekä samanaikaisesti vähenevät voimavarat ovat tuoneet uusia haasteita, joihin ratkaisuna on esitetty mm. osaamisen lisäämistä ja entistä tarkemmin potilaiden tarpeisiin perustuvaa hoitoa. Tuki- ja liikuntaelin sairauksia sairastavien terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuteen, määrään ja…

Jatka lukemista

Merit Corner, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Sydämen asialla

Tulehduksellista reumaa sairastavien sydän- ja verisuonitautien riskien hoitoon on julkaistu ensimmäiset suositukset vuonna 2010 Peters ym. 2010) ja päivitetty 2016 (Agca ym. 2016). Näiden EULAR (the European League Against Rheumatism) – järjestön suositusten mukaan nivelreumaa tulee pitää tilana, johon liittyy korkeat sydän-…

Jatka lukemista

Potilasohjaus

Systemaattinen katsaus nivelreumaa sairastavien potilaiden ohjaukseen liittyvistä tutkimuksista

  Tutkijat viittaavat potilasohjausta (PO) koskeviin EULAR –suosituksiin (van Eijk-Hustings ym. 2012) tuoden esiin, että potilasohjaus on hyväksytty laajalti yhdeksi keskeiseksi asiaksi tulehduksellista reumaa sairastavien kliinisen hoidon täydentäjänä. Lisäksi he tuovat esiin aikaisemmat katsaukset (Riemsma ym. 2003 ja Niedermann ym. 2004), jotka…

Jatka lukemista