Fibromyalgia, Merit Corner

Miehetkin sairastavat fibromyalgiaa

  TtT Merja Sallinen on väitellyt 2012 fibromyalgiaa sairastavien naisten elämänkokemuksista ja koetusta toimintakyvystä. Hän on ollut vuonna 2017 Oslon yliopistossa tutkijana Marie Curie rahoituksen turvin ja tutkinut sinä aikana fibromyalgiaa sairastavien miesten kokemuksia. Lisäksi hän oli kehittämässä kuntoutusinterventiota paikallisessa reumasairaalassa. Vuoden…

Jatka lukemista

Fibromyalgia

Fibromyalgiaa sairastaville suunnattu viikon moniammatillinen ohjelma kehittää terveydenhuollon palvelujen käyttäjätaitoja

Hamnes ym. (2012) tutkivat fibromyalgiaa (FM) sairastaville suunnatun moniammatillisen laitoksessa järjestetyn viikon mittaisen ohjelman vaikutuksia sairauden hallintaan. Aineisto perustui 150 FM potilaan tuloksiin, joista puolet randomisoitiin tutkimusryhmään ja puolet hoitoa odottavaan vertailuryhmään. Näistä tutkimuksen loppuun suorittaneita kuului  58 hoitoryhmään ja 60 vertailuryhmään.…

Jatka lukemista

Fibromyalgia

Reumaa sairastavien potilaiden mitätöinti: Kliininen ja psykologinen viitekehys

Santiago ym.  (2017) ovat tutkineet reumaa sairastavien potilaiden mitätöintiä kliinisestä ja psykologisesta näkökulmasta. Mitätöinnillä tässä tutkimuksessa viitataan potilaan käsitykseen siitä, että heidän lääketieteellistä tilaansa ei tunnusteta. Tutkimuksessa selvitettiin mitätöinnin yhteyttä sosiodemografisiin, kliinisiin, psykologisiin ja persoonallisuuteen liittyviin tekijöihin. Tutkimuksessa oli mukana 562 aikuista…

Jatka lukemista