BLOGI

Hoitohenkilökunnan tutkimustiedon käytön osaamista tulee lisätä

Sairaanhoitajat (2019) on julkaissut tiivistelmän Heikkilä ym. (2019) artikkelista, jonka mukaan yliopistosairaaloiden hoitotyöntekijät suhtautuvat myönteisesti tutkimustiedon käyttöön mutta arvioivat tutkimustiedon käytön taitonsa keskinkertaiseksi. Tietotestin mukaan tutkimustiedon käytön tiedot ovat kuitenkin heikolla tasolla (Heikkilä ym. 2019, Sairaanhoitaja 2019). Tutkijat esittävät koulutuksen opetussisältöjen ja…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

HOITOHENKILÖKUNNAN YLEISET YDINOSAAMISALUEET REUMASAIRAUKSIEN HOIDOSSA

Sairaanhoitajan roolia reumahoitotyössä koskevissa EULAR-suosituksissa tuodaan esiin yhtenä tutkimus ja kehittämiskohteena jatkuvan koulutuksen tarve, profiilin nosto eri tasoisissa koulutuksissa sekä tarve määritellä millaista osaamista tulisi koulutuksen eri tasoilla olla (1). Nyt EULAR on julkaissut suosituksensa jatkokoulutuksen ydinosaamisalueiksi terveydenhuollon ammattilaisille, joihin suosituksissa luetaan…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVIÄ KOSKEVAT EULAR – SUOSITUKSET 2019

Reumahoitotyöhön on julkaistu vuonna 2012 näyttöön perustuvat suositukset sairaanhoitajan roolista tulehduksellista reumaa sairastavien hoidossa. Uuden tutkimusnäytön perusteella suositukset on päivitetty kansainvälisessä asiantuntijaryhmässä vuoden 2018 aikana ja julkaistu kesällä 2019. Ensimmäisistä reumahoitajan tehtäviä koskevista EULAR -suosituksista vuodelta 2012 (1) ollaan tehtyjen tutkimusten mukaan…

Jatka lukemista