EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

Sairaanhoitajan rooli tulehduksellisen reuman hoidossa. EULAR-suositukset, yksimielisyys ja soveltaminen Suomessa ja Pohjoismaissa

EULAR on julkaissut suositukset, jotka koskevat sairaanhoitajan roolia tulehduksellisen reuman hoidossa (van Eijk-Hustings ym. 2012). Suosituksiin liittyvä yksimielisyys on ollut aikaisemmin tehdyn tutkimuksen (van Eijk-Hustings 2014) mukaan korkea, mutta soveltaminen alhaisempaa eri Euroopan maissa sekä USA:ssa. Tutkimuksessa oli mukana sairaanhoitajia (n=967) 23…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

EULAR  -suositukset tulehdukselliseen reumaan ja nivelrikkoon liittyvän kivun hoitoon

Ensimmäiset hoitohenkilökunnalle tarkoitetut EULAR -suositukset tulehduksellista reumaa ja nivelrikkoa sairastavan potilaan kivun hoitoon on julkaistu maaliskuussa 2018. Suosituksiin sisältyy työryhmän asiantuntijanäkemykseen perustuvat yleiset periaatteet ja hoidon tarpeen arviointi. Suositukset perustuvat systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (n=186) kipuun vaikuttavista hoidoista. Kunkin suosituksen yhteydessä on lisäksi tuotu…

Jatka lukemista