Työhyvinvointi

Työn merkityksellisyys – käsite ja mittaaminen

Työn merkityksellisyyttä ja merkityksellistä työtä on määritelty eri tavoin ja tutkittu erilaisin menetelmin aktiivisesti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Käsitteen käyttö monissa eri konteksteissa, sen epämääräisyys ja mittaaminen usealla eri tavalla vaikeuttaa tulosten vertailtavuutta ja ymmärrystä sekä käsitteestä itsestään että sen yhteyksistä. Tutkimustyössä…

Jatka lukemista

Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Osaamisella kohti potilaskeskeistä hoitoa

  Terveydenhuollon kustannukset, asiakkaiden lisääntyneet odotukset palvelujen laatuun ja saatavuuteen sekä samanaikaisesti vähenevät voimavarat ovat tuoneet uusia haasteita, joihin ratkaisuna on esitetty mm. osaamisen lisäämistä ja entistä tarkemmin potilaiden tarpeisiin perustuvaa hoitoa. Tuki- ja liikuntaelin sairauksia sairastavien terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuteen, määrään ja…

Jatka lukemista