BLOGI, Reumahoitotyö

Reumahoitaja – laajavastuisen hoitotyön kehitysvaiheet

Sairaanhoitajarooli reumatautien erikoisalalla on kehittynyt lääketieteellisen erikoisalan kanssa käsikädessä. Reumahoitaja on tuotu esiin ensimmäisen kerran jo 1960 -luvulla ja roolin kehittyminen jatkuu edelleen kansainvälisesti. 1970 -luvulla sairaanhoitajan rooli oli lääketutkimuksissa ja potilaan ohjaus oli tällöin merkittävässä roolissa. Englannissa perustettiin ensimmäiset sairaanhoitajajohtoiset klinikat…

Jatka lukemista

BLOGI

Kysely EULAR -suosituksista tulehduksellista reumaa sairastaville

Hyvä tulehduksellista reumaa (nivelreuma, selkärankareuma, psoriatrtiitti) sairastava! Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn, jossa tutkitaan potilasohjausta koskevia EULAR – suosituksia ja niiden soveltamista eri Euroopan maissa. Kyselystä saat tarkemman tiedon avattuasi alla olevan linkin, josta pääset myös vastaamaan. Vastaathan mahdollisimman pian, viimeistään 15.9.2019, sillä…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset

Kysely EULAR -suosituksista henkilökunnalle

Jos työskentelet reumatologian alalla joko reumalääkärinä, sairaanhoitajana, fysioterapeuttina, toimintaterapeuttina, jalkaterapeuttina, farmaseuttina, sosiaalityöntekijänä tai psykologina, niin pyydämme sinua osallistumaan potilaan ohjausta koskevaan tutkimukseen, jossa selvitetään EULAR (The European League Against Rheumatism) -järjestön suosituksia potilasohjaukseen. Voit välittää linkin myös eteen päin, mikäli verkostossasi on…

Jatka lukemista

BLOGI

Hoitohenkilökunnan tutkimustiedon käytön osaamista tulee lisätä

Sairaanhoitajat (2019) on julkaissut tiivistelmän Heikkilä ym. (2019) artikkelista, jonka mukaan yliopistosairaaloiden hoitotyöntekijät suhtautuvat myönteisesti tutkimustiedon käyttöön mutta arvioivat tutkimustiedon käytön taitonsa keskinkertaiseksi. Tietotestin mukaan tutkimustiedon käytön tiedot ovat kuitenkin heikolla tasolla (Heikkilä ym. 2019, Sairaanhoitaja 2019). Tutkijat esittävät koulutuksen opetussisältöjen ja…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

HOITOHENKILÖKUNNAN YLEISET YDINOSAAMISALUEET REUMASAIRAUKSIEN HOIDOSSA

Sairaanhoitajan roolia reumahoitotyössä koskevissa EULAR-suosituksissa tuodaan esiin yhtenä tutkimus ja kehittämiskohteena jatkuvan koulutuksen tarve, profiilin nosto eri tasoisissa koulutuksissa sekä tarve määritellä millaista osaamista tulisi koulutuksen eri tasoilla olla (1). Nyt EULAR on julkaissut suosituksensa jatkokoulutuksen ydinosaamisalueiksi terveydenhuollon ammattilaisille, joihin suosituksissa luetaan…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVIÄ KOSKEVAT EULAR – SUOSITUKSET 2019

Reumahoitotyöhön on julkaistu vuonna 2012 näyttöön perustuvat suositukset sairaanhoitajan roolista tulehduksellista reumaa sairastavien hoidossa. Uuden tutkimusnäytön perusteella suositukset on päivitetty kansainvälisessä asiantuntijaryhmässä vuoden 2018 aikana ja julkaistu kesällä 2019. Ensimmäisistä reumahoitajan tehtäviä koskevista EULAR -suosituksista vuodelta 2012 (1) ollaan tehtyjen tutkimusten mukaan…

Jatka lukemista

BLOGI

Potilasohjausta koskeva EULAR -tutkimus käynnistyy

Potilasohjausta koskevien EULAR -suositusten yksimielisyyttä ja soveltamista koskeva tutkimus on käynnistynyt. Bristolin yliopisto koordinoi tutkimuksen, joka on saanut EULAR -rahoituksen. Kysely tullaan toteuttamaan noin 20 Euroopan maassa. Tammikuun aikana kyselylomakkeet käännetään kunkin maan omalle kielelle ja helmikuussa ne työstetään sähköistä kyselyä varten…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Potilasversio EULAR -suosituksista -Potilasohjaus

Tulehduksellista reumaa sairastavan ohjaus Johdanto Potilasohjaus on suunnitelmallinen vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi, joka on suunniteltu tukemaan ja mahdollistamaan potilaan selviytymistä tulehduksellisen reuman kanssa ja saavuttamaan paras mahdollinen terveydentila ja hyvinvointi. Potilasohjauksen toimintoihin kuuluu apu ja ohjaus terveelliseen elämään ja terveenä säilymiseen. Ohjauksen saaminen auttaa…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Potilasversio EULAR -suosituksista – Reumahoitajan rooli

Sairaanhoitajan rooli tulehduksellisen reuman hoidossa Tämä on potilasversio EULAR –suosituksista, jotka koskevat sairaanhoitajan roolia tulehduksellisen reuman hoidossa. Alkuperäinen artikkeli on saatavissa EULARin kotisivuilta: www.eular.org van Eijk-Hustings Y, et al. EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic…

Jatka lukemista